Αρχική > Βιογραφικό > Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό > Μετεκπαίδευση στην Ενδοσκόπηση της Σπονδυλικής Στήλης / Spinal Endoscopy – Epiduroscopy

Μετεκπαίδευση στην Ενδοσκόπηση της Σπονδυλικής Στήλης / Spinal Endoscopy – Epiduroscopy

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι

Ο Συντάκτης: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπιμελητής Γ.Ν. Κορίνθου