Αρχική > Βιογραφικό > Πτυχία > Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπαιδικής

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπαιδικής

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι

Ο Συντάκτης: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπιμελητής Γ.Ν. Κορίνθου

Δείτε Επίσης

ορθοπαιδικός κόρινθος ορθοπεδικός

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών