Αρχική > Βιογραφικό > Πτυχιακή Εργασία > Πτυχιακή Εργασία: Το Γόνατο του Άλτη – Jumper’s Knee

Πτυχιακή Εργασία: Το Γόνατο του Άλτη – Jumper’s Knee

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι

Ο Συντάκτης: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπιμελητής Γ.Ν. Κορίνθου