Αρχική > Δημοσιεύσεις & Παρουσιάσεις σε Συνέδρια > Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά > Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient With Alkaptonuria With 3 Years of Follow up: Case Report and Review of the Literature

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient With Alkaptonuria With 3 Years of Follow up: Case Report and Review of the Literature

MedCrave    ||    MOJ Orthopedics & Rheumatology 

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of Follow up: Case Report and Review of the Literature

Abstract

Alkaptonuria is a rare disorder of tyrosine metabolism, characterized by the excretion of homogentisic acid with urine, which causes darkening when exposed to air and the deposition in certain tissues, especially in joint cartilage. Ochronosis or ochronotic arthropathy, first described by Virchow in 1866 [1], demonstrates a rare expression of alcaptonuria. In our study we report a case of a 62-year old man who was subjected to a total knee arthroplasty, during which was detected extensive osteoarthritis and brown to black pigmentation of the joint surfaces, the femoral condyles, the tibial Plateau, the menisci and the quadriceps tendon. The same findings were encountered in the subsequent total hip and knee arthroplasties, performed after 3 and 6 months respectively. Alcaptonuria was diagnosed according to the laboratory and pathological tests. We report this case as there are very few clinical references in the literature and it is extremely rare for a patient to have undergone three total arthroplasties with preoperatively undiagnosed alcaptonuria.
Keywords: Alkaptonuria; Ochronosis; Ochronotic arthritis; Homogentisic acid

Volume 4 Issue 3 – 2016

Adamopoulos A Panagiotis, Gavras Michalis and Soukatos K Panagiotis*
Department of Orthopaedics, General Hospital of Attica Sismanogleio Amalia Fleming, Greece

*Corresponding author: Soukakos K Panagiotis, Department of Orthopaedic, General Hospital of Attica Sismanogleio Amalia Fleming, Greece

Received: December 21, 2016 | Published: February 03, 2016

Introduction

Alcaptonuria is an extremely rare metabolic disease and is defined as an autosomal recessive inherited deficiency of the hepatic enzyme oxidase of the homogentisic acid [1,2] (Figure 1). Deficiency of the enzyme causes accumulation of the homogentisic acid in the cells and the body fluids. The disease is characterized by the following three specific conditions, excretion of homogentisic acid in the urine, arthritis and ochronosis. Homogentisic acid accumulates and is polymerized into a blue- black pigment that is ultimately deposited in the skin, cartilage and collagenous tissues. Specifically, pigment deposition can be seen in skin, bones, articular cartilages, ear and sclera, heart endocardium and valves, and kidneys (the so called ochronosis) [3]. The accumulation eventually causes severe degeneration of the spine and peripheral joints, like knees, hips and shoulders.

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 1: The catabolic path of tyrosine. Deficiency of the hepatic enzyme oxidase of the homogentisic acid causes alcaptonuria due to the accumulation of homogentisic acid.
What is of scientific interest is the fact that an Egyptian mummy of 1500 BC was diagnosed with the disease [4]. In the USA it is encountered with a frequency of 1/1,000,000. Moreover, it is reported in high frequency in Slovakia [5] and the Dominical Republic [6]. It affects all races and both males and females with equal frequency. However, the course of the disease is found to be more severe in males [7]. Bibliography demonstrates no relevant references about the frequency of alcaptonuria in Greece.
Diagnosis is based on the darkening of urine with exposure to air. Additionally, by the reduction of iron chloride they obtain a blue-green color and they even become brown by the addition of Benedict reagent. Urine chromatography, which demonstrates the most specific method, is in most cases not necessary.

Case Report

In our case a male, 62 years old at the time of the first surgery, was admitted for evaluation in our department due to persistent pain in the right hip and knees. No significant information arose from the history as the patient did not suffer from any chronic disease, did not take medication on a regular basis, did not smoke and had no family history of arthritis. What may be of great magnitude is his occupation, which was associated with liquid fuels in a station of petrol refilling for forty years. We found it impossible to take genetic material for genetic testing in any number of his family and, thus, our attempt to diagnose the external ochronotic arthropathy was impossible with the means at our disposal.
Bibliography refers only two cases of external ochronosis so far, concerning only the skin, while no prior case of ochronotic arthropathy has been recorded [8]. Clinical examination of the patient revealed severe pain during flexion and extension of the knee, with indications of intra-articular collection of small

MOJ Orthop Rheumatol 2016, 4(3): 00137    ||    -1/9-

-2/9-

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of
Follow up: Case Report and Review of the Literature

Copyright:
 ©2016 Adamopoulos AP et al.

volume of liquid, with full flexion and without extension deficit. He complained of pain during the internal and external rotation of the right hip. The radiological outcome demonstrated image of osteoarthritis in the right knee with reduction of the medial compartment and ostephytic changes and formations on the

patella. Additionally, there were present extensive alterations in the left knee to a greater extent, at least radiologically, although its clinical condition was milder (Figure 2). We also detected severe osteoarthritis in the right hip (Figure 3).
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 2: Radiologic image (f-p) of the knees.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 3: Radiographic image of the right hip.
The patient was scheduled for surgery of total right knee arthroplasty. During the surgical approach of the knee we observed the dark pigmentation of the synovium, the bone cartilage, the quadriceps tendon and the menisci. This rare condition, characterized by many as ‘’Black Bone Disease’’, is accompanied by extensive destruction of the femoral condyles and the tibial Plateau due to arthritis. We performed a cemented total arthroplasty and sent pieces of the bones and the meniscus for histological examination (Figure 4).

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 4: Outcome of the total knee arthroplasty.
Citation: Adamopoulos AP, Gavras M, Soukakos KP (2016) Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of follow up: Case Report and Review of the Literature. MOJ Orthop Rheumatol 4(3): 00137. DOI: 10.15406/mojor.2016.04.00137

-2/9-

-3/9-

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of
Follow up: Case Report and Review of the Literature

Copyright:
 ©2016 Adamopoulos AP et al.

Histological examination confirmed the clinical diagnosis. The disease is ochronotic arthropathy or alcaptonuria. The confirmation was enhanced by urine examination as well as by examination of pieces of the synovium, the meniscus and bone pieces of the knee (Figure 5) and synovial liquid (Figure 6). At the overview of the patient we detected dark pigmentation of sclera, which is characteristic of alcaptonuria (Figure 7).
After the postoperative recovery of the patient, we scheduled

the total arthroplasty in the right hip, which was performed 3 months after the previous operation on the knee, with great success in both cases (Figures 8 & 9). Six months later, the total left knee was performed, being also successful (Figure 10). It is extremely rare for a patient suffering from alkaptonuria to be subjected to three total arthroplasties with the syndrome not being preoperatively diagnosed. From this fact, emerges the great clinical significance of this case.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 5: Image taken during the surgical approach, bone and meniscus pieces.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 6: Synovial liquid.
Citation: Adamopoulos AP, Gavras M, Soukakos KP (2016) Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of follow up: Case Report and Review of the Literature. MOJ Orthop Rheumatol 4(3): 00137. DOI: 10.15406/mojor.2016.04.00137

-3/9-

-4/9-

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of
Follow up: Case Report and Review of the Literature

Copyright:
 ©2016 Adamopoulos AP et al.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 7: Right eye.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 8: Right hip after the total arthroplasty.
Citation: Adamopoulos AP, Gavras M, Soukakos KP (2016) Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of follow up: Case Report and Review of the Literature. MOJ Orthop Rheumatol 4(3): 00137. DOI: 10.15406/mojor.2016.04.00137

-4/9-

-5/9-

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of
Follow up: Case Report and Review of the Literature

Copyright:
 ©2016 Adamopoulos AP et al.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 9: Total hip arthroplasty. The characteristic dark pigmentation of the femoral head and the acetabulum.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 10: Total arthroplasty of left knee. The characteristic brownish color of the cartilaginous surfaces.
Citation: Adamopoulos AP, Gavras M, Soukakos KP (2016) Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of follow up: Case Report and Review of the Literature. MOJ Orthop Rheumatol 4(3): 00137. DOI: 10.15406/mojor.2016.04.00137

-5/9-

-6/9-

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of
Follow up: Case Report and Review of the Literature

Copyright:
 ©2016 Adamopoulos AP et al.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Figure 11: Total hip and knee arthroplasty.
Follow up

During the follow – up examination of the patient three years after the first total knee arthroplasty , two and a half year after the total hip arthroplasty and two years after the second total knee arthroplasty , the clinical and radiographic outcome was excellent. The patient walks normally and without the help of crutches, performs complete flexion and extension of the knees and complete movements of the right hip not accompanied by pain during the flexion, internal and external rotation. Comparison of the length of the two extremities showed no difference, the patient did not mention any pain in daily life activities (Figure 11).

Discussion 

The ochronotic arthropathy is a common expression of alcaptonuria, an extremely rare metabolic disease, defined as an autosomal recessive inherited deficiency of the hepatic enzyme ‘oxidase of the homogentistic acid’. Patients with alcaptonuria are usually free of symptoms in childhood and adolescence [9-11], however the hyper pigmentation of the urine can be observed
even in childhood [12]. A percentage of 25% do not present dark hue of the urine and, thus, many patients with ochronosis remain undiagnosed until adulthood. The insufficiency of sucrose – isomaltase [13] as well as the neonatal hyperparathyroidism can be inherited together with alcaptonuria. Ochronosis can be exogenous, induced by several harmful substances such as phenol, trinifenoli, benzene and hydroquinone. In exogenous ochronosis the arthropathy observed in alcaptonuria is absent.
Ochronotic arthropathy appears usually during the third or fourth decade of life and is more severe in males. It has been suggested that clinical manifestations of alkaptonuric ochronosis are usually delayed, not appearing until the fourth decade of life because with ageing the renal clearance of homogentisic acid decreases [14]. Mild and extremely rare, extensive ochronotic arthropathy has been reported in children. The most frequent manifestations of the disease are diffuse calcification of the intervertebral disk followed by narrowing of the intervertebral space and specific type of arthropathy of the axial skeleton and the peripheral joints. Peripheral arthritis is observed in almost all patients, as they grow in age [15,16]. It first appears in knees, hips,
Citation: Adamopoulos AP, Gavras M, Soukakos KP (2016) Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of follow up: Case Report and Review of the Literature. MOJ Orthop Rheumatol 4(3): 00137. DOI: 10.15406/mojor.2016.04.00137

-6/9-

-7/9-

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of
Follow up: Case Report and Review of the Literature

Copyright:
 ©2016 Adamopoulos AP et al.

shoulders, seldom in small joints of hands, and it is manifested by pain, limited morbidity and hydrarthrosis. Bibliography mentions appearance of intervertebral disc herniation [17] as well as spontaneous tendon rupture both as first manifestations of the disease [18].

Apart from the musculoskeletal system, alcaptonuria affects other systems, such as cardiovascular, by secondary calcification of the aortic valve [19], being probably so severe that requires urgent replacement of the aortic valve [20], aortic stenosis [21­23] and ischemic heart disease, leading to myocardial infarction. Nevertheless, there are references mentioning attack of the urinary system with the presence of swelling and calculus of the prostate, nephrolithiasis, renal failure, usually in late stages [24,25], as well as attack of the respiratory system with the appearance of throat dryness, dysphagia and dyspnea.
Until now, no specific therapy has been found [26]. The recommended therapy is the reduction of the intake of phenylalanine and tyrosine and the increase of the intake of ascorbic acid, without strong clinical evidence. The destruction of

the cartilaginous joint surfaces is extensive and appears at a young age, so that the patient requires a total arthroplasty before the age of 60. The total arthroplasty constitutes the unique solution to improve the quality of life for those patients.
Total joint replacement in published cases of ochronotic osteoarthritis report good results similar to osteoarthritic patients without ochronosis. Because all these are reports, no guideline is available for replacement of the knee or hip joints in ochronotic patients [27] (Table 1). In our review of the world literature we found very few studies upon the subject of early loosening of the arthroplasty in patients with ochronotic arthropathy. Spencer et al. [28] reported that they met no complication following arthroplasty on 11 joints of 3 patients diagnosed with osteoarthritis attributable to ochronosis. They reported no implant deficiency including total hip arthroplasty or any problem in 12 years follow up period [28]. As in the whole spectrum of the metabolic bone diseases, the potential of early failure of the arthroplasty is increased [29,30]. In our research in the literature, we found no reports mentioning cases of revision of knee and hip arthroplasty.

Table 1: Published literature.

ArticleYearAge/GenderJointProsthesis TypeFollow UpResults
Konttinen et al. [31]198958 / MBilateral KneesCement lessGood
Carrier and Harris [32]199070/mBilateral Knees and HipsImprovement
Ramsperger et al. [33]199457/MLeft Knee
Aydogdou et al. [34]200048/MLeft KneeCement less4 YearsGood
Demir [35]200370/MBilateral KneesCemented14 MonthsGood
Moslovac et al. [36]200370/MBilateral Knees and HipCemented7 YearsExcellent
Fisher and Davis [37]200469/MBilateral Knees and Hip5 YearsImprovement
Spencer et al. [38]200453/FKnee7 YearsGood
Kotela et al. [39]200859/MBilateral KneesCementedGood
Kefeli et al. [40]200860/FBilateral KneesCemented10 MonthsGood
Araki et al. [41]200956/MBilateral KneesCement lessGood
Babak Siavashi et al. [42]200954/FRight HipCemented
Fontao – Fernandez et al. [43]201068/FLeft KneeGood
Abimbola et al. [44]201148/MLeft KneeCemented2 YearsExcellent
Varvitsiotis et al. [45]201453/MBilateral Shoulder6 YearsGood
A.Malakasi et al. [46]201277/MRight KneeCementedGood
Mehmet Ali Acar et al. [47]201362/FRight Hip and Left KneeCemented hip and cement less knee18 MonthsGood
Ramadan et al. [48]201369/MBilateral KneesCemented1 yearExcellent
Citation: Adamopoulos AP, Gavras M, Soukakos KP (2016) Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of follow up: Case Report and Review of the Literature. MOJ Orthop Rheumatol 4(3): 00137. DOI: 10.15406/mojor.2016.04.00137

-7/9-

-8/9-

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of
Follow up: Case Report and Review of the Literature

Copyright:
 ©2016 Adamopoulos AP et al.

In our case, the patient mentions dramatic improvement of the quality of life after the three operations in the knees and hip. As there are no particular contraindications and cases of early loosening of the arthroplasty in those patients, the total arthroplasty constitutes the only invasive therapy. The experience we obtained from our arthroplasty practices on the three joints of our case, confirms it.

References

 • Virchow R (1866) Ein Fall von allgemeiner Ochronose der Knorpel und knorpelahnlichen Theile. Virchows Arch 37: 212-219.
 • Garrod AE (1902) The incidence of alkaptonuria: a study in chemical Lancet 2(3): 274-282.
 • Siavashi B, Zehtab MJ, Pendar E (2009) Ochronosis of hip joint; a case Cases J 2: 9337.
 • Stenn FF, Milgram JW, Lee SL, Weigand RJ, Veis A (1977) Biochemical identification of homogentisic acid pigment in an ochronotic Egyptian mummy. Science 197(4303): 566-568.
 • O’Brien WM, La Du BN, Bunim JJ (1963) Biochemical, pathologic and clinical aspects of alcaptonuria, ochronosis and ochronotic arthropathy: a review of world literature (1584-1962). Am J Med 34(6): 813-838.
 • Milch RA (1960) Studies of alcaptonuria: inheritance of 47 cases in eight highly inter-related Dominican kindreds. Am J Hum Genet 12(1): 76-85.
 • Harrold AJ (1956) Alkaptonuric arthritis. J Bone Joint Surg Br 38- B(2): 532-538.
 • Fisher AA (1998) Exogenous ochronosis from hydroquinone bleaching cream. Cutis 62(1): 11-12.
 • Cooper PA (1951) Alkaptonuria with ochronosis. Proc R Soc Med 44(11): 917.
 • Bunim JJ, McGuire JS, Hilbish TF, Laster L, La du BN, et al. (1957) Alcaptonuria, Clinical Staff Conference at the National Institutes of Ann Intern Med 47(6): 1210-1224.
 • Minno AM, Rogers JA (1957) Ochronosis: report of a case. Ann Intern Med 46(1): 179-183.
 • Al-Mefraji SH (2008) Al-Mefraji Alkaptonuria in a 5-year-old boy in East Mediterr Health J 14(3): 745-746.
 • Garnica AD, Cerda JJ, Maenard D, Preiser H, Crane K (1981) Alcaptonuria and sucraseisomaltase deficiency in three offspring of a consanguineous marriage. Acta Vitaminol Enzymol 3(3): 157-169.
 • Fisher AA, Davis MW (2004) Alkaptonuric ochronosis with aortic valve and joint replacements and femoral fracture: a case report and literature review. Clin Med Res 2(4): 209-215.
 • O’Brien WM, Banfield WG, Sokoloff L (1961) Studies on the pathogenesis of ochronotic arthropathy. Arthritis Rheum 4: 137-152.
 • Xu H, Wang J, Chen F, Hong Z, Zhang X, Ji X, et al. (2015) Ochronotic arthritis of bilateral knees: a case report. Int J Clin Exp Med 8(5): 8185-8189.
 • Reddy DR, Prasad VS (1998) Alkaptonuria presenting lumbar disc prolapse: case report and review of literature. Spinal Cord 36(7): 523-524
 • Manoj Kumar RV, Rajasekaran S (2003) Spontaneous tendon ruptures in alkaptonuria. J Bone Joint Surg Br 85(6): 883-886.
 • Mori S, Kawaguchi T, Kakinuma H, Fuji-i H, Koga S, et al. (1994) Alcaptonuria: a case complicated with valvular heart disease and Intern Med 33(8): 512-516.
 • Dereymaeker L, Van Parijs G, Bayart M, Daenen W, Lauwerijns J, et (1990) Ochronosis and alkaptonuria: report of a new case with calcified aortic valve stenosis. Acta Cardiol 45(1): 87-92.
 • Vavuranakis M, Triantafillidi H, Stefanadis C, Toutouzas P (1998) Aortic stenosis and coronary artery disease caused by alkaptonuria, a rare genetic metabolic syndrome. Cardiology 90(4): 302-304.
 • Gonzales ME (1999) Alkaptonuric aortic stenosis a case report. AAN A J 67(2): 145-151.
 • Cercek M, Prokselj K, Kozelj M (2002) Aortic valve stenosis in alkaptonuric ochronosis. J Heart Valve Dis 11(3): 386-388.
 • Venkataseshan VS, Chandra B, Graziano V, Steinlauf P, Marquet E, et (1992) Alkaptonuria and renal failure: a case report and review of the literature. Mod Pathol 5(4): 464-471.
 • Kazancioglu R, Taylan I, Aksak F, Durak H, Kumbasar B, et al. (2004) Alkaptonuria and renal failure: a case report. J Nephrol 17(3): 441­
 • Smith R (1996) Disorders of the skeleton: The Oxford textbook of Medicine. In: Weatherall et al. (Eds.), Oxford University Press, Lincoln, UK, pp. 3085-3086.
 • Ozmanevra R, Guran O, Karatosun V, Gunal I (2013) Total knee arthroplasty in ochronosis: a case report and critical review of the Eklem Hastalik Cerrahisi 24(3): 169-172.
 • Spencer JM, Gibbons CL, Sharp RJ, Carr AJ, Athanasiou NA (2004) Arthroplasty for ochronotic arthritis: no failure of 11 replacements in 3 patients followed up 6-12 years. Acta Orthop Scand 75(3): 335­
 • Kefeli M, Tomak Y, Can B, Bari? S (2008) Arthroplasty for the treatment of joint degeneration caused by ochronosis in two cases. Acta Orthop Traumatol Turc 42(2): 139-144.
 • Yilmaz A, Egilmez E (2002) Knee Arthroplasty for ochronotic J Knee Surg 15(4): 231-232.
 • Fisher AA, Davis MW (2004) Alkaptonuric Ochronosis with Aortic Valve and Joint Replacements and Femoral Fracture: a case report and literature review. Clin Med Res 2(4): 209-215.
 • Konttinen YT, Hoikka V, Landtman M, Saari H, Santavirta S, et al. (1989) Ochronosis: a report of a case and a review of literature. Clin Exp Rheumatol 7(4): 435-444.
 • Carrier DA, Harris CM (1990) Bilateral hip and bilateral knee arthroplasties in a patient with ochronotic arthropathy. Orthop Rev 19(11): 1005-1009.
 • Ramsperger R, Lubinus P, Lubinus HH (1994) Alkaptonuria and ochronotic arthropathy. Arthroscopic and intraoperative findings in implantation of a knee joint surface replacing prosthesis. Chirurg 65(11): 1061-1065.
Citation: Adamopoulos AP, Gavras M, Soukakos KP (2016) Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of follow up: Case Report and Review of the Literature. MOJ Orthop Rheumatol 4(3): 00137. DOI: 10.15406/mojor.2016.04.00137

-8/9-

-9/9-

Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of
Follow up: Case Report and Review of the Literature

Copyright:
 ©2016 Adamopoulos AP et al.

 • Aydogdu S, Cullu E, Ozsoy MH, Sur H (2000) Cementless total knee arthroplasty in ochronotic arthropathy: a case report with a 4-year follow-up. J Arthroplasty 15(4): 539-543.
 • Demir S (2003) Alkaptonuric ochronosis: a case with multiple joint replacement arthroplasties. Clin Rheumatol 22(6): 437-439.
 • Moslavac A, Moslavac S, Cop R (2003) Case report of a patient with ochronosis and arthroplasty of the hip and both knees. Reumatizam 50(1): 26-28.
 • Fisher AA, Davis MW (2004) Alkaptonuric Ochronosis with Aortic Valve and Joint Replacements and Femoral Fracture: a case report and literature review. Clin Med Res 2(4): 209-215.
 • Kotela A, Pirko K, Kotela I (2010) Ochronosis as a cause of multiple joint osteoarthritis in one patient. Przegl Lek 67(5): 427-431.
 • Kefeli M, Tomak Y, Can B, Bari? S (2008) Arthroplasty for the treatment of joint degeneration caused by ochronosis in two cases. Acta Orthop Traumatol Turc 42(2): 139-144.
 • Araki K, Sudo A, Hasegawa M, Uchida A (2009) Devastating ochronotic arthropathy with successful bilateral hip and knee arthroplasties. J Clin Rheumatol 15(3): 138-140.
 • Siavashi B, Zehtab MJ, Pendar E (2009) Ochronosis of hip joint; a case report. Cases J 2: 9337.
 • Fontao-Fernandez L, Ferreir0s-Conde MJ, Otero-Villar J (2010) Ochronotic arthropathy: A presentation of 2 cases. Rev Esp Cir Ortop Traumatol 54(6): 396-398.
 • Abimbola O, Hall G, Zuckerman JD (2011) Degenerative arthritis of the knee secondary to ochronosis. Bull NYU Hosp Jt Dis 69(4): 331­
 • Dimitrios V, Emmanouil D, Christoforos T, Athanasios P, Georgios P, et al. (2014) Patient suffering from Ochronotic Arthropathy treated with Bilateral Total Shoulder Arthroplasty. Presentation of this case report with 6 years follow up. Acta Orthopedica Hellenica 65(1): 33­36.
 • Malakasi I, Skagias I, Vrasami I, Grivas TB (2012) Total knee arthroplasty in a patient with ochronotic arthritis. Case report and review of the literature. Scientific Chronicles 17(2): 98-99.
 • Acar MA, Erkocak OF, Aydin BK, Altan E, Senaran H, et al. (2013) Patients with Black Hip and Black Knee Due to Ochronotic Arthropathy: Case Report and Review of Literature. Oman Medical J 28(6): 448-449.
 • Ozmanevra R, Guran O, Karatosun V, Gunal I (2013) Total knee arthroplasty in ochronosis: a case report and critical review of the Eklem Hastalik Cerrahisi 24(3): 169-172.
Citation: Adamopoulos AP, Gavras M, Soukakos KP (2016) Total Knee and Hip Reconstruction in Male Patient with Alkaptonuria with 3 Years of follow up: Case Report and Review of the Literature. MOJ Orthop Rheumatol 4(3): 00137. DOI: 10.15406/mojor.2016.04.00137

-9/9-

Ο Συντάκτης: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπιμελητής Γ.Ν. Κορίνθου

Δείτε Επίσης

ορθοπαιδικός κόρινθος ορθοπεδικός

Gene Polymorphisms and Their Transcripts as Factors for Computerized Assessment of Fracture Risk: The Case of Postmenopausal Women with Osteoporosis

International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare, 4(3), 27-46, July-September 2015 -27- Gene Polymorphisms and their …

error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.