Αρχική > Δημοσιεύσεις & Παρουσιάσεις σε Συνέδρια > Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά > Οπίσθιο Έσω Εξάθρωμα Αγκώνος – Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης

Οπίσθιο Έσω Εξάθρωμα Αγκώνος – Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης

EEXOT
Τόμος 63, (2): 75-78, 2012

Α.Τ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
Ν. ΜΟΥΡΓΙΑΣ, Δ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Μ. Αμαλία Φλέμινγκ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περιγράφουμε την περίπτωση άνδρα ασθενούς ηλικίας 55 ετών με οπίσθιο έσω εξάρθρημα αγκώνος χωρίς εμφανή οστική συμμετοχή και τραύμα εκ των έσω, μετά από αναφερόμενη πτώση στο έδαφος. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου κλειστής ανάταξης υπό γενική αναισθησία, των δοκιμασιών που ακολούθησαν προς εξακρίβωση αστάθειας της άρθρωσης, της ακινητοποίησης, του αποτελέσματος και της παρακολούθησής του επί 1 χρόνο (follow up) και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εξάρθρημα του αγκώνα είναι το δεύτερο πιο συχνό εξάρθρημα μεγάλης άρθρωσης μετά το εξάρθρημα ώμου στους ενήλικες. Οι κακώσεις αυτές ταξινομούνται ανάλογα με τη θέση της παρεκτόπισης του συμπλέγματος κερκίδας – ωλένης. Αυτά είναι τα οπίσθια έξω και αμιγώς οπίσθια που είναι και τα πιο συχνά, ακολουθούν σε συχνότητα τα οπίσθια έσω, τα πρόσθια και τα διαχωριστικά εξαρθρήματα. Ταξινομούνται επίσης σε απλά (χωρίς κάταγμα) και σύνθετα (με κάταγμα). Στο 90% των εξαρθρημάτων του αγκώνα το κερκιδωλενικό σύμπλεγμα παρεκτοπίζεται οπίσθια και έξω. Περίπου στο 20% των εξαρθρημάτων συνυπάρχουν κατάγματα των συμμετεχόντων οστών. Οι αρχές της αντι­μετώπισης των απλών εξαρθρημάτων περιλαμβάνουν την κλειστή ανάταξη και την γρήγορη κινητοποίηση, πλήν των σπανίων περιπτώσεων εκείνων όπου η κλειστή ανά-

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Μ. Αμαλία Φλέμινγκ. 25ns Μαρτίου 14. Μελίσσια – Αττικής. 14/5/2012

ταξη είναι ανέφικτη λόγω παρεμβολής μαλακών ιστών ή οστεοχόνδρινων τεμαχίων μεταξύ των παρεκτοπισμένων αρθρικών επιφανειών. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα της ακινητοποίησης μετά την ανάταξη, στη βιβλιογραφία συναντάμε διάφορες απόψεις.

Αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε αυτό το περιστατικό για τους εξής δύο λόγους:

  1. Πρόκειται για οπίσθιο έσω εξάρθρημα αγκώνος το ο­ποίο θεωρείται σπάνιο αφού συναντάται σε συχνότητα 9% επί των όλων των τύπων εξαρθρήματος αυτής της άρθρωσης.
  2. Το εξάρθρημα συνοδευόταν με τραύμα εκ των έσω στη πρόσθιο εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα χωρίς να συνοδεύεται με κάταγμα, γεγονός το οποίο επίσης θεωρείται σπάνιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 55 ετών, σωματώδη και υπέρβαρη, ειδικό φρουρό, ο οποίος αναφέρει πτώση επί εδάφους λείου και ολισθηρού με το δεξιό άνω άκρο να βρίσκεται σε πλήρη έκταση και πρηνισμό. Προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία αμέσως μετά το ατύχημα και πλην της παραμόρφωσης στην άρθρωση, του οιδήματος τοπικά, του εντόνου άλγους και της απώλειας κίνησης, διαπιστώθηκε τραύμα 2εκ. κατά την έσω επιφάνεια του βόθρου του αγκώνα το οποίο θεωρήθηκε ότι συνέβη εκ των έσω. Η νευρομυική κατάσταση του άκρου ήταν χωρίς ελλείμματα όπως και οι παρακείμενες αρθρώσεις, ώμος και πηχεοκαρπική. Ο ακτι­νολογικός έλεγχος έδειξε οπίσθιο έσω εξάρθρημα αγκώνος χωρίς εμφανή οστική συμμετοχή (φωτο 1, 2). Η ανάταξη επιτεύχθει κατόπιν γενικής νάρκωσης και ήταν κλειστή. Η τεχνική αυτής ήταν έλξη κατά τον επιμήκη άξονα του βρα-

-75-

E.E.X.O.T. Τόμος 63, Τεύχος 2, 2012    ||    -76-

χιονίου προκειμένου να απελευθερωθεί η κορωνοειδής απόφυση από τον ωλεκρανικό βόθρο και ενώ ο βραχίονας συγκρατείται υπό τρίτου έλκεται προσθίως το αντιβράχιο με τον αγκώνα σε ελαφρά κάμψη. Υπό νάρκωση και μετά την ανάταξη έγιναν οι δοκιμασίες προς διαπίστωση αστάθειας. Δηλαδή οι ραιβότητος – βλαισότητος σε πλήρη έκταση και 20ο κάμψη οι οποίες έδειξαν μικρή ανεπάρκεια του έξω πλαγίου συνδέσμου, ενώ η άρθρωση δεν έδειξε να εξαρθρώνεται και μετά τις 60ο μέχρις και την πλήρη κάμψη. Ετέθει οπίσθιος νάρθηκας ΒΠΚ σε 90ο κάμψη. Η αντιμετώπιση ως προς το τραύμα στα εξωτερικά ιατρεία ήταν όπως επί επιπεπλεγμένου κατάγματος, παρέμεινε δε στο τμήμα υπό παρακολούθηση και αντιβίωση επί τετραήμερο.
Ακολούθησε Αξονική Τομογραφία (φωτο 3, 4) προς έλεγχο της άρθρωσης και των οστικών στοιχείων προς εξακρίβωση ύπαρξης κατάγματος και ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα ενώ η Μαγνητική Τομογραφία (φωτο 5) έδειξε: α) Πλήρη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου, β) θλάση κατά την μυοτενόντια συμβολή της εκφύσεως των εκτεινόντων μυών, γ) Θλάση με ρήξη του μεγαλυτέρου τμήματος του εκφυτικού τένοντα των καμπτήρων κατά την μυοτενόντια έκφυση από παρακονδύλιο απόφυση, δ) Ο έσω πλάγιος συνδέσμος απεικονίζεται με ικανοποιητική ανατομική συνέχεια.
Στην επανεξέταση μετά επταήμερο διαπιστώθηκε ομαλή πορεία επούλωσης του τραύματος, το οίδημα περί την άρθρωση να υποχωρεί σταδιακά ενώ η γενική αίματος και 

-76-

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΣΩ ΕΞΑΘΡΗΜΑ ΑΓΚΩΝΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.  ||    -77-

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Φωτογραφία 5. Μαγνητική τομογραφία.

οι φλεγμονώδεις δείκτες ευρέθησαν εντός φυσιολογικών ορίων (φωτο 6). Το εύρος κίνησης της άρθρωσης κυμαινόταν από τις 20ο μέχρις τις 90ο κάμψη. Του συνεστήθη να αφαιρεί καθημερινά τον νάρθηκα και να εκτελεί ασκήσεις κάμψης έκτασης εντός των ορίων πόνου με στόχο την σταδιακή βελτίωση. Με το τέλος της τρίτης εβδομάδος το εύρους κίνησης απεκατεστάθη πλήρως τόσο σε κάμψη έκταση όσο και σε πρηνισμό υπτιασμό τα δε αναφερόμενα ενοχλήματα ήταν ελάχιστα.
Στην επανεξέταση του ασθενούς μετά από 1 χρόνο, τα αποτελέσματα παρέμειναν άριστα, όπως άλλωστε έδειξε και η βαθμολόγηση με βάση τη κλίμακα MEPS (Mayo Elbow Performance Score). Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε ήπια

έκτοπο οστεοποίηση κατά τη περιοχή του έσω πλαγίου συνδέσμου (φώτο 7-8).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το οπίσθιο έσω εξάρθρημα του αγκώνα έδειξε να α νταποκρίνεται καλά στη συνήθη τακτική αντιμετώπισης, δηλαδή τεχνική ανάταξης, ακινητοποίησης, κινητοποίησης, όπως εκείνης των συνηθέστερων οπισθίων και οπισθίων έξω εξαρθρημάτων. Το εκ των έσω τραύμα παρά την αρχική βεβαιότητα ότι είχε προκληθεί εκ κατάγματος οστικού στελέχους της άρθρωσης επουλώθηκε κατά δεύτερο σκοπό σύντομα. Και εδώ ήταν παρούσα η πλήρης ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου με ανέπαφο τον έσω, ενώ εντύπωση

-77-

E.E.X.O.T., Τόμος 63, Τεύχος 2, 2012  ||    -78-

προκάλεσαν οι συνοδές βλάβες εκ των εκτεινόντων και καμτήρων κατά την έκφυση αυτών. Οι κακώσεις αυτών δεν έδειξαν να επηρεάζουν την μυϊκή ισχύ τους.

ABSTRACT
POSTEROMEDIAL ELBOW DISLOCATION CASE REPORT
Stavrakis A.T, Adamopoulos P, Papadopoulos P, Mourgias N,Mpakirtzis D,Kapetanakis S Orthopaedic Department Amalia Fleming General Hospital, Melissia, Athens

We describe the case of a male patient, 55 years old, with an posteromedial elbow dislocation and with skin lesion, after fall to the ground without fracture. The patient was treated with close reduction under general anesthesia. Then we examinate the elbow stability and the range of motion with excellent results. We evaluate the elbow using C.T. and M.R.I.. After reduction we proceed with plaster immobilization in 90 degrees flexion and early motion within the limits of pain. Function, pain and radiographic recovery were evaluated at regular intervals and we conclude the follow-up of the patient 1 year after injury. The primary outcome measure is the Mayo Elbow Performance Index with excellent results. We describe the case and a short review of the literature.

Key words: Posteromedial elbow dislocation, Mayo Elbow Performance Index.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Apley’s System of Orthopaedics and Fractures. 8th Louis Solomon, David Warwick, Selvadurai Nayagam. London
2007 by Arnold (A member of the Hobber Group).
2. Campbell’s Operative Orthopaedics. 11th Edition. S. Terry Canale, James H. Beaty. Philadelphia – USA 2008 by MOSBY editions.
3. Mark D. Miller. Review of Orthopaedics, 5th Edition .Philadelphia – USA 2008 by Saunders Elsevier .
4. Borris et al., 1987. Borris LC, Lassen MR, Christensen CS: Elbow dislocation in children and adults: a long-term follow¬up of conservatively treated patients. Acta Orthop Scand 1987; 58:649.
5. Josefsson et al., 1987. Josefsson PO, Gentz C-F, Johnell O, et al: Surgical versus nonsurgical treatment of ligamentous injuries following dislocation of the elbow joint: a prospec¬tive randomized study. J Bone Joint Surg 1987; 69A:605.
6. Mehlhoff et al., 1988. Mehlhoff TL, Noble PC, Bennett JB, et al: Simple dislocation of the elbow in the adult: results after closed treatment. J Bone Joint Surg 1988; 70A:244.
7. Current Concepts: Simple and Complex Elbow Dislocations – Acute and Definitive Treatment. Pascal Jungbluth et al. Department of Trauma and Hand Surgery, Heinrich Heine University Hospital Duesseldorf, Germany Eur J Trauma Emerg Surg 2008; 34:120-30.
8. Functional treatment versus plaster for simple elbow dislocations (FuncSiE): a randomized trial. Jeroen de Haan, Dennis den Hartog et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2010; 11:263.
9. Dislocation of the Elbow: a retrospective multicentre study of 86 patients. Jeroen de Haan et al. Open Orthop J. 2010; 4: 76-79.
10. Post-traumatic Posterior Radial Head Subluxation. Two Case Reports. Ronald C et al. Department of Orthopaedic Sur¬gery, Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan. Clinical Ortho¬paedics and Related Research June 24, 1982, p.192-194.

EEXOT
Τόμος 63, (2): 75-78, 2012

Α.Τ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
Ν. ΜΟΥΡΓΙΑΣ, Δ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Μ. Αμαλία Φλέμινγκ

-78-

Ο Συντάκτης: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπιμελητής Γ.Ν. Κορίνθου

Δείτε Επίσης

ορθοπαιδικός κόρινθος ορθοπεδικός

Αμφοτερόπλευρη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος και Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου σε Ωχρονοσική Αρθροπάθεια – Παρουσίαση Εξαιρετικά Σπάνιας Περίπτωσης & Βιβλιογραφική Ενημέρωση

EEXOT Τόμος 66, (4): 155-160, 2015 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΒΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΟΥΚΑΚΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ …

error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.